#ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГА #ЖОЛООЧ ТАНИАС Л #ЭХЛЭНЭ...

Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд “#Ирээдүйгээ_хамгаалъя" аяны хүрээнд цагийн #менежментээр 7 сумын алба хаагч нар зам тээврийн осол хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, #хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэн ажиллаж, сэрэмжлүүлэг, зөвлөмж, зөвлөгөө өгч, #жолоочийн хариуцлага #жолооч таниас эхлэхийг #уриалан ажиллаж байна. 

Иймд жолооч та #замын_хөдөлгөөнд оролцохдоо #хууль_дүрмээ биелүүлэн #хамгаалах_бүсээ_тогтмол зүүж, #замын болон #цаг_агаарын нөхцөл байдалд #хурдаа_тохируулан өөрийн болон зорчигчийн эрүүл мэнд, амь насыг хамгаалж замын хөдөлгөөнд оролцоорой.

#Ирээдүйгээ_хамгаалъя